Засоби виразності мовлення

Новини Українська мова 11 клас

Основні норми виразності мовлення – фонетичні, акцентологічні, просодичні.

Фонетична виразність як рівень мовленнєвої виразності має свою специфіку, зумовлену двоплановістю явища: з одного боку фонетичний рівень є досемантичним, тобто таким, якому не притаманний смисл, з іншого –  неможливо формувати фонетичну виразність відірвано від інших рівнів, це потрібно робити тільки в тексті, комунікативній ситуації.

Отже, формування фонетичної виразності має відбуватися у таких напрямках:

  1. формування орфоепічної правильності мовленнявідповідно до норм української мови;
  2. формування акцентологічної правильності мовлення згідно з нормами української мови;
  3. формування вміння варіювати фонетичні засоби залежно від мети висловлювання, для впливу на емоції слухача;
  4. формування вмінь збереження виразності у різноманітних як за стилем, так і за призначенням мовленнєвих ситуаціях.

 

скоромовки – слід використовувати як дидактичний матеріал при вдосконаленні техніки читання, виробленні літературної вимови.

Npd_2013_2_28 – ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ ПАРТИТУРИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ

45802527

Вкладені файли