Основи ораторського мистецтва

Дистанційна освіта Новини Українська мова 11 клас

Різновиди усних виступів:

 • Академічне красномовство – це наукова доповідь, або промова (лекція, вузівська, шкільна)
 • Судове красномовство – прокурорська (звинувачувальна), та адвокатська (захисна) промови, самозахист.
 • Соціально-політичне красномовство – звітна доповідь на конференції з’їзді зборах, мітингова промова.
 • Соціально-побутове красномовство – ювілейна, вітальна, застільна (тост), надмогильна, поминальна розмови.
 • Церковно-богословське – церковна проповідь.

Курс риторики складається з таких частин:

 • історія риторики; теоретична риторика (закони риторики);
 • практична риторика;
 • публічний виступ.

Література

 1. Сагач Г. М. Золотослів. – К., 1993. – С. 16.
 2. Гуревич Е. С., Полрілко В. Ф., Герман М. А. Основи риторики. – К., 1978
 3. Лекції з історії світової культури. Навч. вид. /за заг. ред. Яртися А. В., Шендрика С. М., Черепанової С. О., – Львів: Світ, 1994р.

 

Основи публічного мовлення. – конспект уроку

 

roz_ur3

тести для домашньої роботи