Урок-відкриття від Олександра Пронкевича

Медіа Новини Українська література 11 клас

У вівторок 20.10. 2015 учні 401 групи, а також учителі ліцею мали унікальну можливість поспілкуватись із  поважним ученим, доктором філологічних наук, професором,   світочем науки – Пронкевичем Олександром Вікторовичем.

IMG_3561

Учасники зустрічі дізналися про багато цікавих речей:

 • Що таке цитатний бренд?
 • Як використання в рекламі художнього твору сприяє\заважає сприйняттю цього твору?
 • Чи читають тексти творці рекламної продукції?
 • Які можливості буктрейлерів у поширенні читання?
 • Та ще багато-багато корисного…
 • IMG_3578

Для зацікавлених – бібліографія автора:

 1. Зарубіжна література ХІХ століття [Текст]: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Пронкевич.— К. : Зодіак-ЕКО, 2004.
 2. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму [Текст]: монографія / О. В. Пронкевич. — К. : Педагогічна преса, 2007.
 3. «Дон Кіхот»: роман — міф — товар». — К.: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012.
 4. Дон Кіхот націотворення // Українська мова і література у середніх школах, гімназіях та колегіумах. – 2006. – № 3. – С. 73-88.
 5. Роздуми над ”Кіхотом” Х.Ортеги-і-Гассета: іспанська національна ідентичність як контактна зона // Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили. – № 46., 2006.
 6. Українська національна ідентичність у дзеркалі іспанської культури // Магістеріум. Випуск 29. Літературознавчі студії. – К.: Видавничий дім „Києво- Могилянська академія”, 2007.
 1. Лицарсько-містичний ідеал у «Житії Дон Кіхота і Санчо» М. де Унамуно // Наукові записки. Том 72. Філологічні науки. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». – 2007.
 1. Уроки Іспанії і європейський вибір України // Агора. Україна в європейському контексті. Випуск 5. – К.: Стилос, 2007.
 2. Державницька меланхолія і риторика історичної вітальності („Безхребетна Іспанія” Х. Ортеги-і-Гасета) // Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / За ред. Т.І. Гундорової. – К.: ВД „Стилос”, 2008. – С. 45-62.
 1. Ucrania quijotesca // Nueva revista de política, cultura y arte. – № 118. – Junio – septiembre, 2008. – P. 165 – 170.
 2. Перехресні дороги російського і українського донкіхотства // Агора. Україна і Росія: політичні, економічні і культурні аспекти взаємодії. Випуск 8. – К.: Стилос, 2009. – С.126-133.
 1. Дон Кіхот і чайка при битій дорозі: євразійська візія України Юрія Шереха // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. К.: Дух і літера, 2009. – С. 215-231.