Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому (практично)

Українська мова 9 клас

Перебіг уроку:

 • Організаційний момент. Підготовка до сприйняття нової теми (3 хв):
 • Оголошення геми і мети уроку (2 хв)
 • Учнівське спостереження за тлумачним словником:

«підрядний»1 – Який виконується за підрядом. -Який виконує такий підряд.

«підрядний»2 – Залежний від чого-небудь, підпорядкований чомусь. – Який виражає підрядність, зв’язує слова або речення способом підрядності.  – Який має у своєму складі частини, зв’язані стосунками підрядності, або є такою частиною.

 • Робота з підручником за таблицею
Сполучники та сполучні слова підрядності
з’ясувальні: що, щоб, як;
порівняльні: як, наче, неначе, мов, мовби;
часові: коли, як, доки, перед тим як, після того як;
причинові: бо, тому що, через те що, завдяки тому що, у зв’язку
з тим що;
мети: щоб, для того щоб, аби;
умовні: як, якщо, якби, коли б, коли;
допустові: хоч, незважаючи на те що, дарма що, хай

Миколаївщина – це рідний степовий край, де я народився і живу.

Вслухаюся, про що співає ліс та про що шепоче тихоплинний Тетерів.

Життя моє щасливе, бо маю змогу продовжувати добрі справи батьків та старших поколінь.

 •  Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи (10 хв)
 1. Віднайдіть схеми речень за записаними реченнями на дошці (схеми речень накреслені на дошці);
 2. Письмове виконання вправи 99 (вибірково по рядах);
 3. Письмове коментоване виконання вправи 100
 •  Поетична хвилинка: виразне читання напам‘ять віршів, що містять СПР
 • Творче моделювання складнопідрядних речень 
 • Підсумок уроку (3 хв)
 • Домашнє завдання 

Вкладені файли